За Земята Лого

Информация от медиите

Информация от медиите за биотехнологичния информационен център

Извадки от статията "САЩ финансират инфоцентър за генните храни" на МИРОСЛАВ ИВАНОВ 18/12 - 18:06 ч. във Дневник

Българския биотехнологичен информационен център (ББИЦ), беше открит от посланика на САЩ у нас Джеймс Пардю. "Центърът е част от "Агробиотехпарк" - София, който е създаден съвместно от "Агробиоинститут"1 и Биологическия факултет на Софийския университет. Американският посланик дари 10 хил. долара за обзавеждането и набирането на персонал за центъра. Средствата са осигурени от Министерството на земеделието на САЩ."

"Информационният център има за цел да разяснява потенциала на биотехнологиите на разбираем език, заяви директорът на "Агробионститут" акад. Атанас Атанасов. Според него ще бъде изградена добра база данни и ще се организират семинари и обучения, които да създават връзки между учени, политици, фермери, държавни служители, потребители."

"Посланик Пардю отбеляза, че в момента в "Агробиоинститут" се разработват над 40 проекта в областта на биотехнологиите, които могат да окажат влияние върху развитието на земеделието и икономиката. България е един много жизнен и добър партньор на САЩ за нови биотехнологични открития, които могат да помогнат за решаването на световния проблем с глада, допълни Пардю."1. Агробиоинститутът участва в разработването на проектозакона (известно е, че Агробиоинститутът работи и по поръчки на Монсанто).

© 2003-2022  zazemiata.org