За Земята Лого

Берлински манифест за свободни от ГМО

"Берлински манифест за свободни от ГМО региони и биоразнообразие в Европа" НАШАТА ЗЕМЯ, НАШЕТО БЪДЕЩЕ, НАШАТА ЕВРОПА

Регионите в Европа имат право да определят свой собствен начин за фермерство, хранене, производство и продажба на храни и защитата на околната среда и земята си, културата и културно наследство, своите семена, своето развитие на селските райони, развитието на бъдещата си икономика. Това включва правото да решат дали да използват генно модифицирани растения и животни в своето земеделие и екосистема.

Нашият избор
Ние всички споделяме фундаменталното си човешко право да избираме с какво да се храним. Изборът за използване на репродуктивни материали в общата околна среда не може да бъде направен индивидуално, тъй като те оказват влияние на всички хора които споделят тази земя. Решенията за използването на Генетично Модифицирани Организми (ГМО) в рамките на нашата земя трябва да бъдат взети демократично в районите, а не да бъдат внедрени от отделни фермери, бюрократи или компании. Решенията може да бъдат грешни и затова трябва да са отворени за промяна и преосмисляне.

Нашите семена
Голямото разнообразие на семена и местни сортове и техните диви роднини е определящо за композицията от уникални вкусове и наследства на територията на региона и е база за бъдеща иновация и развитие на семената. Предпазвайки и окуражавайки съхраняването и размножаването на природните и адаптираните местни сортове и интегрирането на съхранените от фермерите семена е важно задължение и право на регионалната земеделска политика.
Тъй като семената се самовъзпроизвеждат, не трябва да има никаква възможност за замърсяване дори с минимални остатъци с неетикирани генни модификации на конвенционални, органични и традиционните сортове.

Нашето земеделско разнообразие
Земеделието е важна част от нашия регионален начин на живот. Социално-икономическите и културни въздействия трябва да бъдат взети в предвид, когато се представят агро-технологии като ГМО. Повечето европейски райони вече подпомагат развитието на устойчиво и органично земеделие и регионалните маркетингови приоритети за развитието на селските райони. Въвеждането на ГМО трябва да бъде предотвратено там, където правото да произвеждаш без ГМО и без неоправдани прекомерни промени на местните земеделски практики не могат да бъдат гарантирани.

Нашето природно разнообразие
Обликът на околна среда и ландшафта на Европа, включително нейните защитени територии е резултат от човешката дейност през хилядолетията. Запазването на огромното богатство от различни природни забележителности, ландшафт и еко системи може да бъде постигнато единствено от тези, които споделят това общо наследство. Опазвайки ги от разпространяването и допускането на ГМ разновидности е всъщност предпазваща цел.

Нашата сигурност и предпазливост
Науката може да греши, но ГМО не могат лесно да бъдат разпознати ако неочаквано се появи вреден ефект. Оттук нататък регионите имат правото да следват предпазливи принципи за освобождаване на ГМО в околната среда.

Нашият хранителен суверинитет и етикетите
Повечето европейци не искат ГМ-храна. Да служи на тези изисквания (предпочитания) е част от хранителният суверинитет на региона и важна икономическа възможност. Местните власти би трябвало да могат да защитават качеството, обявено на етикетите, спазването на стандартите, органичното производство, доказване на произхода и конкурентни цени. Това включва достъпа до НЕ - ГМ-храни.

Нашето съвместно съществуване
При много случаи и при някои породи няма реален шанс за съвместно съществуване на ГМ и НЕ-ГМ производство, както не може едновременно да има тишина и шум в една стая. Най-високите стандарти за защита са предназначени за местните естествени видове и техните диви роднини. Нивото на защита и стандартите за съвместно съществуване, включително техните цени, трябва да се решат на местно и регионално ниво. Честното и устойчиво съвместно съществуване трябва да вземе надмощие над това между съседи и икономически партньори. То не трябва да бъде налагано върху техните традиционни практики и бъдещо развитие.

Нашата Европа
Разнообразието на регионите оформя и идентичността на Европа. В глобалната икономика ние наистина се нуждаем от общи европейски стандарти за сигурния произход на храната, прозрачност, надежност, защита на природата и околната среда и достъп до пазари. Те трябва да бъдат създадени да служат и не да потушават местните и регионални самоопределения на хората от Европа. Ние ще защитаваме тези права и задължения и красотите и радостите на нашите региони в цяла Европа.

Берлин, 23 Януари 2005

© 2003-2023  zazemiata.org